【hũ 86 apk】Thủ tướng yêu cầu các đơn vị giải ngân thấp nghiêm túc kiểm điểm

  thời gian phát hành:2023-11-29 03:45:18   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi kết luận hội nghị Thường trực Chính phủ với hũ 86 apk。

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi kết luận hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ,ủtướngyêucầucácđơnvịgiảingânthấpnghiêmtúckiểmđiểhũ 86 apk cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, diễn ra sáng 27/11.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, có 21/52 Bộ, cơ quan Trung ương và 30/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng giao với tổng số vốn gần 16,2 nghìn tỷ đồng.

43 Bộ, cơ quan Trung ương và 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đến hết tháng 11, bình quân các Bộ, cơ quan, địa phương này chỉ đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 44%, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước (65,1%), trong đó 15 Bộ, cơ quan Trung ương chỉ giải ngân được dưới 15%, 8 địa phương giải ngân dưới 50%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng phê bình các Bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương này cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách Nhà nước năm 2023, trong khi khối lượng giải ngân còn khá lớn với khoảng 247 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để "không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy", phát huy tinh thần vượt khó, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023.

Về quan điểm chủ đạo, theo lãnh đạo Chính phủ, cần quán triệt nghiêm túc, triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng về giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

"Xác định đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, nhất là những công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các công trình, dự án liên vùng, có tính lan tỏa cao...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm (đặc biệt là về đất đai, tài nguyên, bãi đổ thải…); coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với đó, người đứng đầu Bộ ngành, địa phương phải xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý, thay thế kịp thời các công chức, viên chức yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dẫn tới dự án kéo dài, đội vốn, lãng phí.

Lưu ý không để xảy ra tình trạng "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả", Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng giao dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 theo đúng thời gian quy định và triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất