【các game đổi thưởng uy tín】Cấm cho thuê, mượn, lợi dụng thẻ thanh tra

  thời gian phát hành:2023-11-29 03:07:40   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Nội dung đó được nêu trong dự thảo Thông tư Quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử d các game đổi thưởng uy tín。

Nội dung đó được nêu trong dự thảo Thông tư Quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc cấp,ấmchothuêmượnlợidụngthẻcác game đổi thưởng uy tín quản lý, sử dụng thẻ thanh tra vừa được Thanh tra Chính phủ công bố lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Theo dự thảo, thẻ thanh tra hình chữ nhật, rộng 60 mm, dài 90 mm; mặt trước nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng và mặt sau có nền là hoa văn màu hồng tươi tạo thành các tia sáng lan tỏa từ tâm ra xung quanh, ở giữa có biểu tượng ngành Thanh tra, in bóng mờ…

Cấm cho thuê, mượn, lợi dụng thẻ thanh tra - 1

Mặt trước thẻ thanh tra (Ảnh: TTCP).

Mỗi công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân khi được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra được cấp một mã số thẻ thanh tra.

Mã số thẻ thanh tra gồm hai phần: Phần đầu gồm một chữ cái in hoa và hai chữ số để phân biệt cơ quan sử dụng thanh tra viên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phần thứ hai có 4 chữ số, bắt đầu từ 0001, là số thứ tự thanh tra viên của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh hoặc là số thứ tự Thanh tra viên của cơ quan thanh tra thuộc bộ.

Ví dụ, mã số thẻ là A29 - 0026 thì A29 là mã số của cơ quan Thanh tra Chính phủ; 0026 là số thứ tự cấp thẻ của cá nhân đó do cơ quan Thanh tra Chính phủ cấp.

Cấm cho thuê, mượn, lợi dụng thẻ thanh tra - 2

Mặt sau thẻ thanh tra do Thanh tra Chính phủ cấp.

Đối với thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý có văn bản đề nghị cấp mới, đổi thẻ thanh tra gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan khác theo quy định pháp luật về thanh tra cấp mới, cấp lại, đổi thẻ thanh tra.

Về quản lý thẻ thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý Thẻ thanh tra của thanh tra viên thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình.

Cấm cho thuê, mượn, lợi dụng thẻ thanh tra - 3

Mặt sau mẫu Thẻ thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh cấp (Ảnh: TTCP).

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý thẻ thanh tra của thanh tra viên thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình. 

Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra bộ có trách nhiệm tổ chức phát thẻ, thu hồi thẻ và mở sổ theo dõi việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ thanh tra trong phạm vi tỉnh hoặc bộ.

"Khi phát hiện thanh tra viên sử dụng thẻ thanh tra sai mục đích, có quyền tạm thu hồi thẻ thanh tra và làm rõ mức độ sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật", dự thảo thông tư nêu rõ.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất