Ý tưởng phóng tên lửa để phá lốc xoáy

  thời gian phát hành:2023-11-22 01:41:17   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Cụ thể, tại Quyết định 1426/QĐ-TTg ngày 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuâ hũ to club。
Có thể phóng tên lửa tiêu diệt lốc xoáy không?  Có thể phóng tên lửa tiêu diệt lốc xoáy không?

Video: Science ABC

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất