Nguyên PTT Lào: Nguyên PTT Vũ Khoan đóng góp lớn cho quan hệ Việt-Lào

  thời gian phát hành:2023-11-12 03:21:38   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Theo nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có nhiều đóng góp c tai game thuy hu。
TheênPTTLàoNguyênPTTVũKhoanđónggóplớnchoquanhệViệtLào nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất