[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập và Mông Cổ

  thời gian phát hành:2023-10-23 16:45:16   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Trên 170 hộ đồng bào ở vùng bị sạt lở núi và có khả năng bị sạt lở cao ở huyện Phước Sơn đã có thể y trum no hu。
Chiều 15/6,ủtướngPhạmMinhChínhtiếpĐạisứAiCậpvàMôngCổ Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam và ông Jigjee Sereejav, Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ tại Việt Nam đến chào xã giao.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất