Gặp gỡ người lan tỏa sự sẻ chia, chăm lo cho người nghèo ở Hậu Giang

  thời gian phát hành:2023-11-03 12:46:05   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Trưởng Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang cùng các thành viên đã vận động xây trên 2.000 đá gà thomo 2017。
Trưởng Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang cùng các thành viên đã vận động xây trên 2.000 căn nhà tình thương,ặpgỡngườilantỏasựsẻchiachămlochongườinghèoởHậ 14 cầu nông thôn, tặng quà cho hộ khó khăn với tổng kinh phí hơn 203 tỷ đồng.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất