VĐV Tiến Trọng: 'Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho SEA Games 32 và ASIAD

  thời gian phát hành:2023-11-23 01:30:22   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Ở độ chín của sự nghiệp, vận động viên nhảy xa Nguyễn Tiến Trọng mong muốn bảo vệ huy chương vàng SE milkyway slots。
Ở độ chín của sự nghiệp,ĐVTiếnTrọngTôiđãchuẩnbịmọithứchoSEAGamesvà vận động viên nhảy xa Nguyễn Tiến Trọng mong muốn bảo vệ huy chương vàng SEA Games đồng thời tạo nên dấu ấn tại ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất