Bạn đang ở đây:Thời gian rảnh rỗi >>chữ

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” tại Cần Thơ

Thời gian rảnh rỗi3796 người đã xem

Giới thiệuTriển lãm trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gi bản đồ xe buýt...

Triển lãm trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,ểnlãmsáchchuyênđềDấuấnHồChíMinhtạiCầnThơ giúp nhân dân hiểu sâu sắc hơn cả cuộc đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết