Bạn đang ở đây:Thời gian rảnh rỗi >>chữ

Thủ tướng New Zealand vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian rảnh rỗi3716 người đã xem

Giới thiệuChiều 14/11, tại Hà Nội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ trực tiếp đá gà bình hiệp...

Chiều 14/11,ủtướngNewZealandvàoLăngviếngChủtịchHồChí tại Hà Nội, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết