Bạn đang ở đây:Điểm phát sóng >>chữ

LHQ đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế

Điểm phát sóng45 người đã xem

Giới thiệuTổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, huvang com...

Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế,đánhgiácaovaitròvàtiếngnóicủaViệtNamtrêntrườngquốctế khẳng định hoàn toàn ủng hộ những trụ cột chính trong đường lối phát triển đất nước của Việt Nam.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết