Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh: Bước tiến của nghệ thuật quân sự VN

  thời gian phát hành:2023-11-12 10:29:05   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, ngày 9/7/1968, Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắn online slot machine real money。
Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu quyết liệt,ếnthắngĐườngKheSanhBướctiếncủanghệthuậtquânsự ngày 9/7/1968, Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi. Ta đã phá tan hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ trên Đường số 9, giải phóng Hướng Hóa.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất