【tai bigo 69 no hu】Tăng cường hợp tác ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam với Ai Cập và Mông Cổ

  thời gian phát hành:2023-11-30 07:01:12   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama và Đại tai bigo 69 no hu。
ăngcườnghợptácủnghộlẫnnhaugiữaViệtNamvớiAiCậpvàMôngCổtai bigo 69 no huThủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama và Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav tới chào xã giao.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất