Bạn đang ở đây:khám phá >>chữ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh

khám phá38 người đã xem

Giới thiệuTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Tây và các tỉnh biên giới của Việt Nam đi đầu, phát huy t tai gem ban ca...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Tây và các tỉnh biên giới của Việt Nam đi đầu,ổngBíthưNguyễnPhúTrọngtiếpBíthưKhuủyQuảngTâyLư phát huy tinh thần xung kích trong hợp tác kinh tế-thương mại, triển khai hợp tác du lịch, an ninh-quốc phòng.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết