【ban ca doi】Iran bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Marshall Islands vùng Vịnh Oman

  thời gian phát hành:2023-11-30 05:16:16   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Thông báo của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết tàu chở dầu Advantage Sweet, treo cờ Marshall Islands, ban ca doi。
Thông báo của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết tàu chở dầu Advantage Sweet,ắtgiữtàuchởdầutreocờMarshallIslandsvùngVịban ca doi treo cờ Marshall Islands, bị Iran bắt giữ khi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế tại vùng Vịnh Oman.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất