【7m cn macau】Biểu quyết nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc cuối cùng

  thời gian phát hành:2023-11-30 06:12:30   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, ngày 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và Nghị 7m cn macau。
Ngày cuối cùng của Kỳ họp thứ 3,ểuquyếtnhiềunộidungquantrọngtrongngàylàmviệccuốicù7m cn macau ngày 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Phiên bế mạc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất