Tiềm năng lớn hợp tác về giáo dục-khoa học giữa Việt Nam và Anh

  thời gian phát hành:2023-11-13 18:21:55   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Theo Giáo sư Patrick Callaghan, Việt Nam và Anh có thể hợp tác trong trong các lĩnh vực giáo dục xuy vuasanca vnm。
TheềmnănglớnhợptácvềgiáodụckhoahọcgiữaViệtNamvào Giáo sư Patrick Callaghan, Việt Nam và Anh có thể hợp tác trong trong các lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia; đào tạo tiến sỹ; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật, y tế và chăm sóc xã hội.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất