【choi no hu】Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy các quy định tài chính chặt chẽ hơn

  thời gian phát hành:2023-11-30 07:02:31   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi giới hạn thâm hụt tài chính ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thậm c choi no hu。
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi giới hạn thâm hụt tài chính ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP),ínhphủHànQuốcđangthúcđẩycácquyđịnhtàichínhchặtchẽhơchoi no hu thậm chí có thể giảm xuống 2% hoặc ít hơn nếu tỷ lệ nợ trên GDP của nước này vượt quá 60%.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất