【super88bet slot】Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào

  thời gian phát hành:2023-11-30 05:37:46   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay của Lào đạt nhiều thành super88bet slot。
Quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay của Lào đạt nhiều thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng,ảiPhòngthúcđẩymốiquanhệhữunghịvớicácđịaphươngcủaLàsuper88bet slot chính quyền, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, đầu tư.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất