【game no hu voilvip com】Bảo tồn nghề dệt choàng - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

  thời gian phát hành:2023-11-30 04:51:35   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Để bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống dệt choàng, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồn game no hu voilvip com。
Để bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống dệt choàng,ảotồnnghềdệtchoàngDisảnVănhóaPhivậtthểQuốgame no hu voilvip com xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch công nhận nghề dệt này là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất