Những người trẻ khuyết tật vượt lên số phận tại Quảng Ngãi

  thời gian phát hành:2023-11-22 16:50:50   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Mặc dù trong cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên, khẳng định siêu nổ hũ thiên thai。
Mặc dù trong cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn,ữngngườitrẻkhuyếttậtvượtlênsốphậntạiQuảngNgã nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên, khẳng định mình trước nghịch cảnh, có nhiều đóng góp cho xã hội, góp phần khơi dậy niềm tin.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất