Tòa án Anh phán quyết kế hoạch đình công của y tá là "trái luật"

  thời gian phát hành:2023-11-24 00:17:12   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Trước đó, tổ chức công đoàn RCN)với hơn 435.000 thành viên tại Anh, đã kêu gọi tiếp tục đình công ké raya 247 slot。
Trước đó,òaánAnhphánquyếtkếhoạchđìnhcôngcủaytálàtráiluậ tổ chức công đoàn RCN)với hơn 435.000 thành viên tại Anh, đã kêu gọi tiếp tục đình công kéo dài 48 giờ từ tối 30/4, nhằm đòi giải quyết các vấn đề về lương và điều kiện làm việc.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất