Nhiều đoàn đại biểu đến viếng, tiễn biệt đồng chí Lê Phước Thọ

  thời gian phát hành:2023-11-24 00:38:45   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Ngày 8/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các bộ, ban, ngành Tr poker vtc。
Ngày 8/7,ềuđoànđạibiểuđếnviếngtiễnbiệtđồngchíLêPhướcThọ Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ và chia buồn cùng gia quyến.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất