Bạn đang ở đây:sự giải trí >>chữ

Giá trị trường tồn của tư tưởng thi đua yêu nước với công an nhân dân

sự giải trí3999 người đã xem

Giới thiệuThấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn c bn c...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước,átrịtrườngtồncủatưtưởngthiđuayêunướcvớicôngannhândâ qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, lực lượng công an nhân dân đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết