【trang chu hu 86】Sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ

  thời gian phát hành:2023-11-30 06:25:08   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện lần này nhằm g trang chu hu 86。
Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi,ửađổiLuậtTầnsốvôtuyếnđiệnđảmbảotínhthốngnhấtđồngbộtrang chu hu 86 bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện lần này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất