Bạn đang ở đây:toàn diện >>chữ

【bin club đại gia nổ hũ】Hướng dẫn triển khai đấu thầu thuốc và lựa chọn nhà thầu qua mạng

toàn diện25956 người đã xem

Giới thiệuBộ Y tế có nhiệm vụ hoàn thành việc xây dựng, ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu ...

Bộ Y tế có nhiệm vụ hoàn thành việc xây dựng,ướngdẫntriểnkhaiđấuthầuthuốcvàlựachọnnhàthầuquamạbin club đại gia nổ hũ ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để đấu thầu qua mạng trong quý 3/2023.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết