Nga đề nghị cung cấp lúa mỳ cho Pakistan để đối phó với lũ lụt

  thời gian phát hành:2023-11-24 02:09:49   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Ngoài khí đốt Nga cũng đề nghị cung cấp lúa mỳ cho Pakistan trong bối cảnh lũ lụt thảm khốc và đề ph trum hu vip。
đềnghịcungcấplúamỳchoPakistanđểđốiphóvớilũlụNgoài khí đốt Nga cũng đề nghị cung cấp lúa mỳ cho Pakistan trong bối cảnh lũ lụt thảm khốc và đề phòng nguy cơ thiếu lương thực có thể xảy ra sau trận đại hồng thủy.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất