Hàn Quốc áp dụng cách tính tuổi thống nhất theo hệ thống quốc tế

  thời gian phát hành:2023-11-24 02:42:37   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Theo các điều khoản sửa đổi của Luật dân sự và Luật chung về Hành chính công Hàn Quốc, các hệ thống tai game san hu vip。
TheànQuốcápdụngcáchtínhtuổithốngnhấttheohệthốngquốctếo các điều khoản sửa đổi của Luật dân sự và Luật chung về Hành chính công Hàn Quốc, các hệ thống tính tuổi sẽ được thống nhất theo hệ thống được quốc tế công nhận, trong đó căn cứ vào ngày sinh.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất