[Infographics] Nguồn gốc ra đời của Ngày Thể thao Việt Nam 27/3

  thời gian phát hành:2023-11-24 04:51:51   tác giả:admin   Tôi muốn bình luận
Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên báo Cứu quốc số 199, n microgaming slot。
Ngày 27/3/1946,ồngốcrađờicủaNgàyThểthaoViệ Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên báo Cứu quốc số 199, nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất